Bardzo ciekawym zagadnieniem jest kwestia samego kosztorysu budowlanego, który musimy przedstawić w sytuacji ubiegania się o kredyt na budowę domu.

W tym przypadku możemy napotkać wiele trudności. Nie wystarczy, że przedstawimy w banku kosztorys budowlany, który otrzymaliśmy od firmy budowalnej. Takie kosztorys często nie zawierają wykończenia budynku, co stanowi nieraz znaczną kwotę, którą również trzeba rozpisać na poszczególne prace.

Wyliczenie kosztów budowy

Należy też pamiętać, że banki przyjmują minimalny koszt wybudowania 1m2 domu, czyli minimalny koszt wybudowania domu o określonej powierzchni. Kosztorys budowlany sporządzony na niższą kwotę zostanie przez bank odrzucony. Różnice dotyczące najniższego akceptowalnego kosztu budowy 1m2, są dość duże między poszczególnymi bankami. Mogą one wynieść nawet ok. 1 tys. zł na 1m2 co powoduje, że kwota na kosztorysie może różnić się o ponad 100 tys. zł. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego banku, wyliczenie kosztów budowy na tym etapie i fachowa pomoc eksperta kredytowego w tym zakresie.

Ale od początku, czyli jak to wygląda w praktyce. Każdy bank mający w swojej ofercie cel jakim jest budowa domu ma swoje wymogi. Jednym z nich jest rozpisanie transz i ich terminów zgodnie z etapami postępujących prac ( kosztorys robót budowlanych). Banki przyjmują, że koszt budowy poszczególnych etapów budowy np. stan zerowy lub stan surowy zamknięty, będą stanowiły określony procentowo udział w wartości całkowitego kosztorysu budowlanego. Nie przyjmą kosztorysu, który wykracza poza akceptowalne przez bank poziomy. To samo dotyczy poszczególnych prac np. fundamentów lub ścian konstrukcyjnych. Tu również banki przyjmują określony procentowo udział poszczególnych prac w całkowitym kosztorysie i wzywają do skorygowania kosztorysów, które wykraczają poza akceptowalne poziomy.

Osobną kwestią jest ilość transz na które należy rozpisać kosztorys budowlany. Na rynku możemy spotkać banki, które podchodzą do tego mniej lub bardziej elastycznie. Największą swobodę przy budowie dają banki które nie wymagają rozpisania transz w konkretnych terminach. Dają klientowi np. 2 lata na wybudowanie domu, ale to on decyduje kiedy uruchomi poszczególne transze. Po wyznaczonym terminie, klient będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac, do których się zobowiązał w kosztorysie budowlanym i zakończenia budowy.

Co do samego kosztorysu. Każdy bank ma swój druk który należy wypełnić zgodnie z wytycznymi. Różnice są znaczne co nieraz powoduje trudności w dostosowaniu takiego druku do naszych potrzeb. Musimy uwzględnić takie rzeczy jak:

  • ilości prac przypadających na poszczególne etapy
  • kwoty przypadające na poszczególne prace
  • proporcje miedzy transzami
  • terminy uruchomienia poszczególnych transz
  • całkowitą wartość budowy

Biorąc pod uwagę powyższe warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który swoją wiedzą i doświadczeniem będzie wstanie pomóc przy wypełnieniu kosztorysu. To tylko jednym z dokumentów wymaganych przy budowie domu. Pozostałe kroki jakimi są np. zlecenie wyceny czy skompletowanie dokumentów projektowych, zostanie również omówione na spotkaniu. Dzięki takiemu wsparciu ze strony eksperta, kredyt na budowę domu staje się bardziej przystępny a jego uzyskanie znacznie prostsze.